Logo
Logo

Regler, vilkår & privatlivspolitik

Betaling

Betalingen for klaver- og sanglektionerne foregår forud for eller på første undervisningsdag. Du kan betale kontant eller via MobilePay til tlf. 31 39 86 08.

Afbud

Afbud meldes hurtigst muligt pr. sms på tlf. 31 39 86 08. Hvis du melder afbud mere end 24 timer før lektionens start, kan vi flytte din lektion til en anden dag. Sker afbuddet mindre end 24 timer før lektionens start, kan undervisningen ikke flyttes.

Hvis du har en fast lektionstid, kan lektionen desværre ikke erstattes.

Klippekort

Hvis du har købt et klippekort til 10 lektioner gælder det i 6 mdr. Du vælger selv, hvor ofte du vil have lektioner. Hvis du vil gøre hurtigt fremskridt, anbefaler jeg klart, at du har en ugentlig lektion. Hvis du er den selvdisciplinerede type kan du have lektioner hver 14. dag.

Vi har hund!

Af hensyn til eventuel allergi, vil jeg lige gøre opmærksom på, at vi har hund i hjemmet - hun er dog ikke til stede under undervisningen...!

Privatlivspolitik

Den korte version:

Dine kontaktoplysninger bliver ikke videregivet til andre og bruges kun af mig, Nína O'Farrell, til kontakt (email, telefonopkald eller sms) i det omfang det er relevant for din undervisning.

Den lange version:

Dataansvarlig

Jeg er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg behandler om mine elever. Du finder mine kontaktoplysninger nedenfor.

Nína O'Farrell

Vrinners Bygade 8,

8420 Knebel

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte mig via njm@outlook.ie.

Behandlingsaktiviteter

Som dataansvarlig jf. GDPR, så har jeg følgende behandlingsaktiviteter.

Besøg på hjemmeside

Når du besøger min hjemmeside, så anvender den cookies for at hjemmesiden kan fungere.

Kommunikation med potentielle elever

Når du har spørgsmål til undervisning hos mig, så kan du kontakte mig via:

Kontaktformular

Email

Telefon

Herigennem vil jeg behandle dine personoplysninger, så jeg kan indgå i en dialog med dig, f.eks. svare på spørgsmål om mine ydelser. Jeg behandler kun den information, som du giver mig i forbindelse med vores kommunikation.

Jeg vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: Navn, email, telefonnummer.

Min hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Jeg sletter min kommunikation med dig, når det står klart om du ønsker mine ydelser eller ej.

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Nyhedsbrev

Jeg har et nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid framelde dig dette igen.

Formålet med nyhedsbrevet er at sende de tilmeldte mails med ny information fra mit virke som musikunderviser, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden, nye services jeg tilbyder, relevant viden og særlige tilbud.

Jeg vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette. Det kræver i første omgang, at du angiver din mailadresse, som jeg efterfølgende sender en mail til, således at du kan bekræfte tilmeldingen. På denne måde, så sikrer jeg, at du rent faktisk selv har tilmeldt dig nyhedsbrevet dvs. afgivet aktivt samtykke.

Mit hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. mailadressen) i forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

Jeg vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldt nyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet, så stopper jeg også med at sende dette til dig. Har jeg ikke sendt dig et nyhedsbrev i 1 år, så bortfalder dit samtykke som følge af min passivitet.

Ved framelding af nyhedsbrevet, så gemmer jeg dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3.

Bogføring

Jeg skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at jeg gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Mit hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Jeg opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.

Videregivelse af personoplysninger

Jeg videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Behandlingssikkerhed

Jeg holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske foranstaltninger.

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte mig, så jeg kan hjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke

Når min behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Nína O'Farrell

Vrinners Bygade 8

8420 Knebel

Tlf. 31 39 86 08

njm@outlook.ie